3. PGN- Logo- White PGN.png

HARMONOGRAM

Firma PGN Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów stałych komunalnych zarówno od osób fizycznych (wywóz z domów jednorodzinnych) jak i firm, a także wywóz z osiedli zabudowy wielorodzinnej.  Zajmujemy się odbiorem odpadów segregowanych, jak i odbiorem odpadów niesegregowanych w różnej formie. Udostępniamy specjalne pojemniki na odpady, w zależności od rodzaju odpadów oraz potrzeb klienta.
 

Gmina Orneta

2022 r.

Orneta - odpady zmieszane

ZMIESZANE ORNETA.png

Orneta tereny wiejskie- odpady zmieszane

ZMIESZANE ORNETA WIEJSKIE.png

Orneta - odpady selektywne

SELEKTYWNIE ORNETA.png

Orneta tereny wiejskie- odpady selektywne

SELEKTYWNIE ORNETA WIEJSKIE.png

Orneta - odpady wielkogabarytowe

WIELKOGABARYTOWE ORNETA.png
 

Gmina Lelkowo

2022 r.

Lelkowo- odpady zmieszane

ZMIESZANE LELKOWO.png

Lelkowo- odpady segregowane

SELEKTYWNE LELKOWO.png

Lelkowo- odpady wielkogabarytowe

17 maj i 10 październik 2022 r.

Odpady wielkogabarytowe prosimy wystawić w jednym wyznaczonym miejscu oraz zgłosić telefonicznie- 534 721 782  lub 782 028 787

 

UWAGA

Wszelkie nieprawidłowości związane z brakiem odbioru odpadów prosimy zgłaszać niezwłocznie pod jeden z numerów telefonów: PGN Orneta 782 028 787, 534 721 222 Urząd Gminy w Lelkowie: 55 244 81 28

Worki i pojemniki z odpadami prosimy wystawiać przed nieruchomość w dniu ich odbioru najpóźniej do godz. 6.00 rano.